მღვდელი ილია: ერთსქესიანთა ქორწინების მომხრეები ეკლესიამ უნდა განკვეთოს

www.tabula.ge/ge/verbatim/94478-mghvdeli-ilia- ...

Temo xar tu vigac kargat momismine. Shen xar garyvnili xorcis da garyvnili sulis patroni da amav droulat ryvni sxvasac. Ar tqva arao.... soc qselshi dgaxar da akritikeb mravalsaukunovan zlier rwmenas da adideb pidarastebs. Ai esaa garyvna. Shen da shennairebi dedamiwaze imitom xart sheqmnilebi rom vinmea rame avnot shens sheqmnashi ufalia magram shens agrzdashi eshmaki. Sheni agmzrdelia dasasjelu aseti rom agzarda da sircxvili ar gaswavla ra aris. Umecarno dasawvavebi xart yvela vinc sheurawyobt chvens siwmindes. Ra vajkacobaze laparakob??? Vin mogca amis ufleba. Shen tu maseti ar xar ratom amagleb am dasamdableblebs??? Rac sheexeba ohaxs. Ojaxs didi wvlili miuzgvis shvilis bichis an gogos agrzdashi. Mama is pirovnebaa vinc unda gazardos samshoblos da rwmenis damcveli vaji . Vajkaci romelic arc ert wams ar daaxamxamebs tbals sarwmunoebis da samshiblostvis sicocxlis datmobas da ea yvelaferi mamam unda aswavlos da ara is romel pizashi ....... misma vajma kactan. Imedi maqvs sazogadoeba gaigebs.

Report by: Temo Sabanashvili, Georgia
April 2, 2015 at 9:31 am

Comments

There are no comments
Problems with this report? Contact moderators
×